Anëtarësimi

Si anëtar mund të pranohet çdo aspirant që mund të pritet se do të ndjekë statutin dhe vendimet e shoqatës, e se do të ndihmojë në përnjëmendësimin e qëllimeve të shoqatës. Kërkesa për anëtarësim shqyrtohet nga kryesia apo nga persona të ngarkuar nga shoqata. Për shqyrtim duhet që aspiranti të ketë shfaqur interesim për anëtarësim, si dhe të ketë paguar shumën e anëtarësisë. AFS (Albanska Föreningen i Stockholm) gëzon edhe të drejtën të ketë anëtarë nderi nëse kryesia vendos ashtu.

Anëtarët veprojnë në AFS duke angazhuar, organizuar dhe udhëhequr projekte të ndryshme të cilat shoqata i konsideron në interes të anëtarëve, ose të cilat janë vendosur në kuvend vjetor të shoqatës. Anëtarët duhet të marrin pjesë aktive në AFS.

Shuma e anëtarësimit

Aspiranti duhet të paguajë një shumë anëtarësimi e cila përcaktohet çdo vit nga kuvendi vjetor, vitin e parë paguhet një shumë anëtarësimi si vijon:

May 1, 2018 Vendimet nga mbledhja e fundit

Ne mbledhjen e radhes u diskutuan keto pika: Event familjar Parada Shqiptare ne Stockholm Anetaresimi n’shoqate Vendim u morre qe me 26 maj te mbahet nje event familjar ne Slagsta strand.

Lexo me shumë

Lajme

Sorry, no news were found.